Gesprekstraining voor Leidinggevenden

Met goede ontwikkelgesprekken motiveer je jouw mensen, verhoog je de productiviteit en verbeter je de werksfeer.

Dat is althans de theorie, maar hoe breng je die tijdens gesprekken in praktijk?