Re-integratie in het 2e spoor

Re-integratie op basis van het 2e spoor bied je aan medewerkers die langdurig uitgevallen zijn.

Ik zie dit traject als een uitgelezen kans voor de medewerker. We staan stil bij de omstandigheden die naar het 2e spoor hebben geleid, maar focussen op de mogelijkheden die het biedt. Voor jou als werkgever draag ik bij aan jouw rapportageplicht binnen de Wet verbetering poortwachter. Die stelt dat je zowel passende arbeid in je eigen organisaties (1e spoor) als re-integratie buiten jouw organisatie moet helpen zoeken (2e spoor). Ik ben er voor het 2e spoor.

Wat is re-integratie in het 2e spoor?

Binnen een 2e spoortraject zoek ik samen met de medewerker naar mogelijkheden om te re-integreren op de arbeidsmarkt. Daarbij:

      • Zoek ik samen met de medewerker naar nieuwe richtingen;
      • Help ik de medewerker bij het (opnieuw) benaderen van de arbeidsmarkt;
      • Zorg ik voor een sluitende rapportage ten behoeve van het re-integratiedossier.